Órganos  Disciplinarios

Comité de Competición:
 - Juez Único - Dña. Nieves Benazco Fernández
Comité de Apelación:
 - D. Alfredo Ramírez Martel
 - D. Armando García Concepción
 - D. Santiago E. Falcón Gonzalez

© 2023 by INDUSTRIAL DESIGN. All rights reserved